Andere organisatievormen

Sommige taken moeten onafhankelijk van minister en beleid worden uitgevoerd, wat de ministeriële verantwoordelijkheid beperkt. Dat kan zowel binnen als buiten het ministerie. Hieronder staan de verschillende organisatievormen waarmee dit soort taken worden georganiseerd.