Inleiding

De organisatieleer gaat ervan uit dat er niet één organisatieontwerp het beste is. Wat in uw geval het beste organisatieontwerp is, hangt af van de omgevingsanalyse en de organisatieanalyse die u maakt. Ook de aanleiding voor de verandering geeft input voor de ontwerpcriteria. Verandering van de opgave van mijn organisatieonderdeel; bijvoorbeeld uitbreiding, aanpassing of krimp. Is er bijvoorbeeld sprake van:

  • Verandering in de aanpak van de opgave van mijn organisatieonderdeel; bijvoorbeeld ik wil anders werken en sturen, meer flexibel en wendbaar organiseren, of de werkzaamheden anders organiseren.
  • Samenvoeging/opsplitsing van mijn organisatieonderdeel; binnen het organisatieonderdeel, binnen het departement, interdepartementaal
  • In- en/of outsourcing

Mede aan de hand van ontwerpcriteria, die in uw geval belangrijk zijn, maakt u keuzes die u vervolgens uitwerkt in een ontwerp voor de nieuwe organisatie.