Ontwerp van een nieuwe organisatie

De organisatieleer gaat ervan uit dat er niet zoiets bestaat als de ideale organisatievorm. Er is geen “one best way of organizing”. Dat betekent dat steeds de vraag gesteld moet worden wat in uw situatie, gezien uw veranderdoelen en uw analyse nodig is in de toekomst.

Keuzes ten aanzien van een organisatieontwerp

Het organisatieontwerp bevat de organisatiestructuur en de inrichting van de organisatie, door sommigen de ‘hark’ genoemd. Het organisatieontwerp kunt u op maat maken op basis van uw analyses en ontwerpcriteria (zie stap 1 t/m 3). Maak daarbij een keuze ten aanzien van de volgende aspecten:

Basisconfiguraties van organisaties

Er is zoals gezegd niet één ideale organisatievorm beschikbaar, maar er zijn wel ontwerpcriteria die bij elkaar passen en vaak in combinatie voorkomen. Hieronder zijn deze drie basisconfiguraties van organisaties schematisch uitgewerkt. In de praktijk zijn veel organisaties een mengvorm van verschillende configuraties.