Verantwoordelijk voor een organisatieverandering of reorganisatie?

Een reorganisatie is een behoorlijk omvangrijk en ingewikkeld proces. Laat u adviseren. Gelukkig zijn er adviseurs uit diverse disciplines die u kunnen bijstaan.

Eerstelijns en tweedelijns adviseurs

Als opdrachtgever of manager van een reorganisatie zult u naast uw eerstelijns HR-Adviseur ook tweedelijns specialistische adviseurs aan uw zijde vinden of vragen om u te ondersteunen.

Bij tweedelijns specialistische adviseurs kunt u bijvoorbeeld denken aan organisatieadviseurs van UBR|Organisatie-inrichting, bijvoorbeeld voor advies over flexibele inrichtingsconcepten en de toepassing ervan bij opgavegericht organiseren. Of aan de arbeidsjuridische adviseurs en het Kennispunt Reorganiseren van UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht. Zij kunnen u bijstaan in verandertrajecten met te verwachten personele gevolgen. Hierbij heb je in het kader van zorgvuldigheid en transparantie naar medewerker namelijk te maken met een aantal formele processtappen. Sta je voor een grote veranderuitdaging? Rijksconsultants kan helpen bij bijvoorbeeld de realisatie van inhoudelijke, strategische en/of cultuurveranderingen.

Adviseurs in verschillende rollen

Adviseurs kunnen verschillende rollen aannemen. Aan de ene kant van het spectrum is er de trekkende of duwende rol: dan is de adviseur de regisseur, projectleider of uitvoerder die midden in het proces staat en namens u (onderdelen van) de organisatieverandering reorganisatie trekt. Aan de andere kant staat de adviserende rol: dan is de adviseur degene die vanaf de zijlijn de regels, procedures en afspraken bewaakt en u daarover tijdig inseint en adviseert. U kunt een adviseur overigens ook goed inzetten als onderzoeker: daarbij gaat het bijvoorbeeld om het ophalen van informatie en ideeën, het monitoren van de beleving van de reorganisatie, en het meten van voortgang en resultaten.

Het is aan u als opdrachtgever om vooraf na te gaan in welke fase u aan welke adviesdiscipline in welke adviesrol behoefte heeft.