Uitvoeren van een plaatsingsproces

Een plaatsingsproces maakt deel uit van een reorganisatie. Het plaatsingsproces start als het organisatiebesluit na advies van de ondernemingsraad en eventueel overleg met de vakbonden door de werkgever is vastgesteld.