Start van de nieuwe organisatie

Met de plaatsing van medewerkers in de nieuwe organisatie en eventueel het aanwijzen van verplichte van werk naar werk (VWNW) kandidaten, wordt een reorganisatie afgerond. Over het van start gaan van de nieuwe organisatie wordt naar alle stakeholders gecommuniceerd. De nieuwe organisatie is een feit.

Dit is althans zo op papier. In de meeste gevallen moet de organisatieverandering, waarin de organisatie op de nieuwe manier gaat werken en de nieuwe organisatiedoelen bereikt, op dat moment nog beginnen.

Voor de verplichte VWNW-kandidaten start hier de actieve begeleiding naar ander werk. De periode van (in beginsel) 18 maanden VWNW-begeleiding begint pas na vaststelling van het VWNW-plan van de individuele medewerker en pas wanneer de VWNW-kandidaat daadwerkelijk niet meer met zijn oude functie is belast.

Wat dan nog rest, is de evaluatie van de reorganisatie.