Kader Topstructuur en Topfuncties Rijk 2017

Dit kader beschrijft de procedure tot vaststelling van de organisatie en formatie van de ministeries.